Medlemsavgift

Vill du bli medlem? Medlemsavgiften är 100kr/person över 18 år. Under 18 år är gratis. Medlemskapet inbetalt under året gäller för hela innevarande år.

Betala till PG 17 72 43-3.  Skriv namn på inbetalningen. Maila därefter till granforsen@live.se med info om mailadress, bostadsadress telefonnummer och alla namn på eventuellt fler i familjen, även barnens namn.